prev
next
Údolí třetí
14/39

Pohled z druhého sedla našeho treku. Pod tímhle jezerem je druhé, za ním třetí a tam jdeme.

Zpátky