prev
next
Želva
33/54

Ehm. Ten šutr. Z nějakýho důvodu mi připomíná želvu lezoucí takhle zleva zpoza těch dvou kamenů v popředí. Hlava a krunýř.

Zpátky