wegguy.cz

KC Hostím

Hostímská hospoda U Krobiána, Český kras.

Vinou (nebo to bylo "zásluhou"?) paní hostinské z Hostíma (dále jen "paní Hostímské") se tahle hospoda stává kulturním centrem oblasti.

V Českém Krasu se takřka od nepaměti vyskytují vzájemně všelijak propletené skupiny jeskyňářů, pasáčků koz, místních obyvatel, členů místního důlního skanzenu, ochranářů a všeliké jiné havěti. Úsilím paní Hostímské se všechny tyto skupiny staly pravidelnými zákazníky (a částečně i personálem) Hostímské hospody. A tam se také začaly potkávat častěji než "občas", vyvíjet různé záslužné činnosti jako zpěv a hra na hudební nástroje, ponocování a skupinové vstávání s kocovinou, a začaly se vzájemně zvát na své akce.

Navíc Hostímská hospoda disponuje pěkným sálem a paní Hostímská jej nerada vidí nevyužitý.

Na téhle stránce bych chtěl předávat dál zvěsti, které se ke mně donesly, o akcích pořádaných v Hostími a okolí.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou akce určeny pro kohokoliv, kdo přijde, a není mi známo, že by se na ně platil vstup.

Nejbližší akce: