wegguy.cz

Mapy

Tak za prvé, pozor na měřítko - Bulhaři mají v oblibě měřítka jako 1:160 000 nebo 1:65 000. Za druhé, vězte, že mapa s ekvidistancí 100 metrů je na prd (vyzkoušeno, měla ji ta naše).

Na boudách vesměs pokaždé nějaká mapa byla, ale ne všechny byly o moc lepší než ta, kterou jsem si na Vasilovu koupili my. Zpočátku měli na směrovkách a na mapách i časové údaje jednotlivých úseků trasy (což je v takhle proměnlivém terénu dost podstatné), později už bohužel nebyly.