V našem domě bydlí pan Hořínek. Povoláním je to hasič.

Před pár dny vyvěsil na domovní nástěnku lístek, v němž prosí své sousedy, aby po desáté hodině večerní nedupali jako koně.

Lístek už tam nevisí. Asi si to pan Koníček, který bydlí nad ním, vzal osobně.