Portál dosvetaprace.cz je projekt webové aplikace, která má sloužit učitelům na středních školách jako učební pomůcka při výuce předmětu Úvod do světa práce. Jde o komerční projekt vycházející z nedostatku výukových materiálů k tomuto předmětu, který je poměrně mladý a navíc na středních školách povinně vyučovaný.

Já a čtyři mí spolužáci z matfyzu na projektu pracujeme v rámci povinného matfyzáckého předmětu Softwarový projekt. Projekt byl vypsán v březnu tohoto roku, termín odevzdání je někdy koncem roku (limit je 9 měsíců). Současná deadline ale není dána projektovou komisí MFF, ale začátkem školního roku - velká část aplikace proto musí být hotova už zanedlouho.

Projekt ještě zdaleka není u konce a je tedy ještě trochu brzy hodnotit užitečnost Softwarového projektu jakožto povinné součásti výuky, zatím ho ale vmímám (po počátečním odporu) převážně kladně. Je to můj první komerční projekt a první projekt takového rozsahu. Za těch pět měsíců jsme stihli udělat spoustu věcí špatně, ověřit si v praxi hromadu pouček o tom, co a jak nedělat, a zjistit, co všechno může takový projekt zkomplikovat. A ano, občas jsme taky přišli na nějaký dobrý nápad a dobrý nástroj, který nám zjednodušil práci.

Protože je to komerční projekt, získáváme kromě zkušeností i celkem slušně zaplaceno. Ale i když to bude znít falešně - ačkoliv jsou peníze dobrou odměnou za čas strávený nad projektem, v této chvíli si těch zkušeností cením víc.

Velká část těch praktických zkušeností, které jsem získal, je teoreticky podchycena ve dvou (trochu zapadlých) matfyzáckých přednáškách, Dokonalý kód a Softwarové inženýrství (materiály k první jsou dostupné na stránkách přednášejícího Davida Majdy, nějaké podklady k druhé přednášce, byť trochu chaotické, lze najít na stránkách Profinitu). Škoda, že oba předměty byly až v letním semestru, v době, kdy náš projekt už žil. Mohli jsme se pár chybám vyhnout.