Krátce k bezbariérovosti stanice Praha - Smíchov: na internetu se dočtete leccos, včetně rad typu "jeďte radši přes hlavák / jeďte radši autem", na stránkách samotných drah pak dokonce naprosto geniální "bezbariérová pokladna: ano, plošina pro bezbariérový nástup do vlaku: ano, bezbariérový přístup na nástupiště: ne".

Dovolím si uvést vše na pravou míru, stav jaro/léto 2014:
  • na první nástupiště vede ze severu (směrem od centra) nájezd pro auta, ústí u obratiště tramvají
  • na druhém a třetím nástupišti je v severní části nákladní výtah
  • tyto výtahy je možné oficiálně použít pro přístup na druhé a třetí nástupiště
    • pro cestu na nástupiště jděte k okénku ČD Kurýr (vzadu vpravo vedle pokladen), tam je zvonek nadepsaný "skladník", po zazvonění časem opravdu vyleze skladník a vezme vás tunelem a výtahem na nástupiště
    • pro cestu z nástupiště jděte k nákladnímu výtahu (na sever / směr do centra), u výtahu visí cedulka s telefonním číslem na skladníka, další postup je podobný, jenom obráceně
  • v obou případech počítejte s nutnou časovou rezervou (kdyby náhodou měl skladník zrovna na práci něco jiného než vás) a vstřícností v drážním standardu (pokud bude mít něco důležitějšího na práci, ale i v případě, že by nebýt vás neměl na práci zhola nic)