Kolem mateřské, rodičovské a dalších souvislostí mezi prací a péčí o děti koluje po netu spousta zvěstí a zmatků; situaci nepomáhá ani to, že jsou v těchto věcech namočeny aspoň tři úřady a instituce a každý úředník zná jen svou agendu a nemá ponětí o zbytku. Pokusím se v tom tedy udělat na základě osobních zkušeností aspoň trochu pořádek.

Nejdřív pár definic, protože tady panují velké zmatky:
Mateřská
Formálně "mateřská dovolená" a "peněžitá pomoc v mateřství" - sociální dávka a zároveň překážka v práci, tzn. dostanete volno a peníze. Pouze pro zaměstnanou rodičku - těhotenství se bere tak trochu jako nemoc, mateřská je proto dost podobná nemocenské.
Rodičovská dovolená
Překážka v práci (tj. dostanete volno). Navzdory častému omylu "rodičovská dovolená" nemá nic společného s penězi. Může ji využít jeden z rodičů nejdéle tři roky, pokud pečuje o dítě.
Rodičovský příspěvek
Sociální dávka, tj. dostanete peníze (to jsou ty peníze, co leckdo čeká / míchá dohromady s "rodičovskou"). Pevně danou maximální částku dostáváte v dávkách 2-4 roky.

A ještě související pojištění, které budete možná taky muset řešit:
Zdravotní
Povinné - pokud je za vás někdo nezaplatí, musíte si je platit sami.
Sociální
Nepovinné, vyplácí se z něj podpora v nezaměstnanosti, důchod apod. Od doby, kdy si platíte / za vás někdo platí sociální, se odvíjí odchod do důchodu.
Nemocenské
Vyplácí se z něj nemocenské. Pokud si ho neplatíte, nemáte nárok na nemocenské ani na mateřskou.

A teď to vezmeme pěkně popořádku. Vše zde uvedené platí pro zaměstnance, OSVČ v tom mají ještě víc zmatků, tak to sem nebudu plést.

Mateřská
28 týdnů, z toho 6-8 před porodem, může být rodička na mateřské (tj. má volno a dostává peníze - kolik přesně, nevím, ale je to obvykle víc než rodičovská a určitě víc než nic), pokud:
 • Je zaměstnaná, nebo byla zaměstnaná před nejvýše 180 dny od nástupu na mateřskou a zároveň je nezaměstnaná nejvýše tak dlouho, jak dlouho byla předtím zaměstnaná (u posledního zaměstnavatele)
 • V posledních 2 letech byla celkem zaměstnaná aspoň 270 dní (přitom "byla zaměstnaná" se určuje podle placení nemocenského pojištění - lze si dobrovolně platit i bez zaměstnání nebo při OSVČ)
  • Tuto podmínku nemusí splnit druhorodička, pokud měla s předchozím dítětem mateřskou a dítě je v době nástupu na mateřskou mladší 3 let
Mateřskou vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Nárok na ni mají všechny příjmové skupiny (pro nízkopříjmové skupiny existuje navíc jiná dávka - porodné). Během mateřské za rodičku zdravotní pojištění platí stát (na základě oznámení od zaměstnavatele). Sociální pojištění za ni neplatí nikdo, ale moc to nevadí, protože do 4 let věku dítěte se to bere jako tzv. náhradní doba (tj. rodička sice neplatí sociální, ale ta doba se jí počítá do odpracované pro potřeby výpočtu důchodu).

Rodičovská a rodičovský příspěvek
Na rodičovskou dovolenou může nastoupit kterýkoliv z rodičů na nejdéle 3 roky, počínaje buď koncem mateřské, nebo narozením dítěte. Je to dovolená, takže dává smysl jen pro zaměstnané. Pokud rodič přestane být zaměstnaný, rodičovská dovolená skončí. Stejně jako u mateřské za rodiče po dobu rodičovské dovolené platí zdravotní pojištění stát (na základě oznámení zaměstnavatele) a pro důchod se to počítá jako náhradní doba.

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů bez ohledu na výši příjmu nebo zaměstnání - stačí, když se celodenně osobně stará o nejmladší dítě v rodině. Nárok vzniká stejně jako u rodičovské dovolené po mateřské resp. narození dítěte. Může být vyplácen po 2-4 roky, ale celkem je to vždy nejvýše 220 000 korun - délka se řídí tím, jak vysoký měsíčně příspěvek je. Míň než těch 220 tisíc dostanete, pokud před vyčerpáním částky buď dáte dítě na větší než malou část dne do jeslí / školky a přestanete se tak "celodenně osobně" starat o dítě, nebo si pořídíte další dítě.

Není mi znám žádný přínos toho nechat si vyplácet příspěvek delší dobu (snad krom případů, kteří o sobě vědí, že všechny své peníze hned utratí), proto je ve vašem zájmu co nejrychleji těch potenciálních 220 tisíc převést na reálné peníze na vašem účtu. Takže chcete co nejvyšší měsíční příspěvek.

Měsíční příspěvek má horní a dolní limit (odpovídají zhruba těm dvěma resp. čtyřem rokům) a dál je limitovaný na základě předchozího příjmu rodičů - tj. vaším cílem je prokázat příjem dostatečně velký, aby to stačilo na horní limit (měl by na to stačit hrubý příjem 17 000), nebo co nejvyšší nižší. Dá se použít příjem kteréhokoliv z rodičů bez ohledu na to, kdo bude příspěvek pobírat.

Tady to začíná být trochu byrokratické, protože mateřskou vyplácela SSZ, ale rodičovskou vyplácí Úřad práce, kterému tak budete muset prokázat příjem, který ale zase umí ověřit jen SSZ. Navíc tím pádem celá agenda nespadá do kompetence žádného jednoho úřadu, takže vám nikdo nic kloudného neporadí. V případě prokázání příjmů otce vás tak čeká přibližně toto kolečko (přesný postup a názvy formulářů už si bohužel nepamatuji):
 • Zajít na Správu sociálního zabezpečení (naštěstí na libovolnou), kde vám dají formulář a uvedou v něm, co po vás přesně chtějí (zdá se, že by to měla být "Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství" resp. "Příloha k žádosti o dávku")
 • S formulářem zajít za zaměstnavatelem, který ho vyplní
 • S vyplněným formulářem zpátky na (libovolnou) SSZ, kde vám na jeho základě dají potvrzení o výši příjmu ("Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku")
 • S potvrzením (a dalšími doklady) zajít na Úřad práce (zde už bohužel jedině ten místně příslušný trvalému bydlišti žadatele o dávku). Pokud chcete řešit tento krok jinak než osobně, bude se vám možná hodit formulář "Žádost o rodičovský příspěvek".
V případě prokazování přes matku na mateřské by to mohlo být o několik kroků jednodušší, protože mateřskou vyplácí SSZ, takže by příjem mohla umět ověřit na jeden krok.

Po konci rodičovského příspěvku, po konci rodičovské dovolené
Z výše uvedeného je zřejmé, že konec rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku mohou nastat v libovolném pořadí a nemusejí rozhodně nastat současně.

Jednodušší je to s příspěvkem - když skončí, tak už prostě nebudete dostávat peníze. Složitější je to s dovolenou a s placením pojištění (zdravotního / sociálního):
 • Pokud vám skončí nejdřív příspěvek, nic se tím nemění - zdravotní dál platí stát, protože jste na rodičovské dovolené; sociální nikdo neplatí, běží náhradní doba
 • Až vám skončí rodičovská dovolená, můžete
  • buď začít pracovat - pak začnete opět platit zdravotní a sociální přes zaměstnavatele jako obvykle
  • nebo nezačít pracovat - pak je potřeba do hry zatáhnout třetí instituci, a to zdravotní pojišťovnu - té totiž můžete oznámit, že jste se stali osobou pečující celodenně o dítě ve věku do 7 let (s více dětmi to jde do více let) a na základě tohoto oznámení bude pojišťovna zdravotní inkasovat od státu (pozor, na Úřadu práce nám toto zatajili, asi proto, že to není jejich agenda). Pokud jde o sociální, do 4 let dítěte platí náhradní doba
 • Dosud neobjasněná je pro mě situace, kdy rodičovská dovolená skončí dříve než rodičovský příspěvek. Z výše uvedeného by vyplývalo, že rodič by měl do 8 dnů od skončení dovolené oznámit pojišťovně, že chce zdravotní platit od státu; naše aktuální jednání s pojišťovnou však svědčí spíš pro variantu oznámení do 8 dnů po skončení příspěvku. Uvidíme.
Ke konci rodičovského příspěvku se ještě vážou dva až tři dopisy, které vám přijdou a mohou někoho vyděsit, tak je tu uvádím pro pořádek a pro vysvětlení, ať se neleknete:
 • Oznámení o změně výše dávky - přijde v poslední měsíc nároku na dávku, pokud ve vašem fondu (těch 220 tisíc) už nezbývá dost na dávku v plné výši, ale něco ještě zbývá. V podstatě vám oznamují, že vám poslední měsíc pošlou už jen zbytek, aby to vyšlo přesně na těch 220 000.
 • Oznámení o zahájení správního řízení o odebrání dávky - dávka se odebírá ve správním řízení, takže vám o tom musí dát vědět. Můžete se do několika dnů odvolat, ale pokud jste vyčerpali, nemáte důvod.
 • Oznámení o výsledku správního řízení - dopis na rozloučenou.